Precis som för alla andra spel om pengar gäller nu också den nya spellagen för spel på trav. Det här innebär flera saker, både för spelare, för spelbolag och för hästägare.

Spelbolagen kan justera spelen

Tidigare har ATG haft monopol på spel på hästar men så är inte längre fallet. I dag kan spelbolagen också reglera utbetalningsprocenten. Spelbolagen kan med den nya spellagen höja eller sänka återbetalningsprocenten och även hur stora potter spelarna ska kunna spela om inom travet.

ATG utomlands och ett mer rättvist spel

Det har tidigare inte varit möjligt för ATG att sprida sig utomlands men tack vare den nya spellagen kan det nu ske. ATG har redan börjat sprida sig till Danmark och troligen kommer spridningen också att ske till andra länder. Den nya spellagen gör också att spelmarknaden blir mer rättvis. Spelaren får större skydd i och med de nya reglerna och det kommer också att bli svårare att drabbas av spelberoende.

Krav på legitimation

Med den nya spellagen kommer också krav på att visa legitimation när man spelar på trav. Det sker för att allt spelande ska kunna registreras. Genom det här kan en spelare också enkelt spärra sitt spelande om denne anser att situationen håller på att gå överstyr. Om spelaren spärrar sig via nätet innebär legitimationskravet att denne inte heller kan lämna in ett system via ombud eller direkt på travbanan. Systemet känner av att spelaren är spärrad och spelet makuleras utan att spelaren betalar för det.

Extra avgifter

När spelaren i dag spelar på trav läggs det på ett par extra kronor på varje spel. Det är för att travet fortfarande ska gå runt. Det är spelarna som gör att travbanorna kan drivas vidare och underhållas. Genom att ta ut den avgiften kan det säkerställas att hästnäringen får in sina pengar.